Selve samtaleformen {på meditationskurset} faciliterede mit potentiale, styrkede mit mod og min behov for at realisere mit potentiale

Jeg har selv været på meditationskursus med Jon. Det helt utroligt stærke ved det kursus var, en måde at tale på, der var stærkt nærværende og ramte et dybt almenmenneskeligt niveau, samtidig med, at samtaleformen fordrede at man trådte ud af offerrollen og ind i aktørrollen. Ikke i form af anvisninger på livsformer eller gode råd, men gennem at selve samtaleformen faciliterede mit potentiale, styrkede mit mod og min behov for at realisere mit potentiale. Præcis denne kultur og samværsform vidste jeg ville være afgørende at møde for unge mennesker i dag – ikke konkrete anvisninger, men en samværsform og en kultur, der italesætter det naturlige i kriser, usikkerhed, smerte, kaos som dele af et liv, hvor man er livs-skabende. Derfor inviterede jeg Jon og Olga til at afholde et kursus for gymnasielever på Struer Gymnasium. De unge vågnede kraftigt op og hvor meget engagerede. Jon og Olga havde en smittende “let” energi og verbal klarhed, der hjalp til åbenhed og fornyet håb hos de unge.
Helle Enstrøm, Psykolog

Deres evne til at lytte, samle trådene og fremhæve det nye, der er skabt af og mellem deltagerne og som peger videre, er meget inspirerende

Jeg har deltaget i adskillige fora, hvor jeg har oplevet Jon fra Scenius sætte scenen, definere rammer, instruere og motivere til undersøgelse af emner som har fælles interesse – også med deltagere, som ikke nødvendigvis har stort kendskab til emnet. Deres  evne til at lytte, samle trådene og fremhæve det nye, der er skabt af og mellem deltagerne og som peger videre, er meget inspirerende.
Conny Bauer, Direktør, cand.phil, ImpactResearch

… Det har givet et stærk fælles fundament, en klar retning, åbenhed og nysgerrighed i vores videre samtaler.

Vi har haft stor glæde af et dagsseminar med Jon Bertelsen, som kick starter til en kulturel tænketank (med repræsentanter fra kunst- og kulturhisitoriske museer, bibliotek, uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademi). Det har givet et stærk fælles fundament, en klar retning, åbenhed og nysgerrighed i vores videre samtaler. Samt nogle enkle og meget brugbare værktøjer, der sikrer at vores fælles undersøgelse har fokus og stor dybde. Det har været en meget værdifuld udgangspunkt for tænketankens videre arbejde, der bla har affødt kultur-samtale- saloner, hvor borgere mødes og øver sig i samtalens kunst, i en undersøgelse af vores fælles kultur og de eksistentielle spørgsmål den rejser.
Sara Topsøe-Jensen, Kunstnerisk leder Carte Blanche, Viborg

På basis af deres metode til fremme af udviklende samtale og afsøgning af løsninger i fællesskab i en gruppe havde deltagerne i grupper konkrete og udviklende dialoger

Scenius udfyldte til fuld tilfredshed rollen som moderator af vores workshop for bevillingsmodtagere indenfor miljøområdet. På basis af deres metode til fremme af udviklende samtale og afsøgning af løsninger i fællesskab i en gruppe havde deltagerne i grupper konkrete og udviklende dialoger. Der var stor tilfredshed med dagen fra alle sider – det skyldtes ikke mindst deres styring og facilitering.
Helene Bjerre Jordans, Fondsråd, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Jons arbejde med Scenius leder mine tanker hen på Stephen Covey’s ”Den 3 vej” og Otto Scharmers ”Teori U”

Jons arbejde med Scenius leder mine tanker hen på Stephen Covey’s – ”Den 3 vej” og Otto Scharmers ”Teori U” som begge på en nytænkende måde arbejder med måder vi kan skabe nye og enestående resultater. Jeg ser Scenius som pionerer på området – et firma som omsætter teori til praksis. Kreativitet kræver disciplinerede mennesker som Jim Collins har vist i sine bøger om hvorledes man skaber de bedste virksomheder, og jeg oplever at Jon har et konkret bud på hvorledes dette ser ud.
Jesper Lennart Sørensen, Ledelseskonsulent