Hvordan skal fremtidens pædagogik se ud?

Pædagogik og undervisning

Hvordan skal vi opdrage og undervise vores børn og unge? Hvad er vigtigst? Ideerne til “Vertikal Pædagogik” er udsprunget af en henvendelse fra en underviser, som efter et foredrag med Peter Bastian stod tilbage med en række centrale spørgsmål. Bl.a. om hvordan man i praksis skal forholde sig til det Peter Bastian i sin seneste bog “Mesterlære” kalder “vertikalitet” i opdragelsen af børn og unge. Kort fortalt betegner Peter Bastian den vertikale pædagogik, som at man først og fremmest er optaget af at eleverne udvikler sig, mens den horisontale mest er optaget af, hvordan de har det. Det vil sige udvikling versus omsorg.

Det er ikke så vanskeligt at se fornuften i Peter Bastians pointer, men når man skal til at omsætte ideerne til praksis bliver det udfordrende. F.eks. kan man let komme til at fortolke “vertikalitet” som et udtryk for den disciplinering vi forlængst har begravet med den sorte skole. Så hvad vil det sige at være disciplineret i det 21. århundrede uden at sætte sin sensitivitet, empati og kreativitet til side? Scenius har udviklet et foredrag og en workshop, hvor formålet er at trænge dybere ned i emnet. Både teoretisk og praktisk, så underviserne efterfølgende er rustet til at gøre deres egne eksperimenter og derved blive medskabere af fremtidens pædagogik.

Vi skræddersyer forløb af kortere eller længere varighed alt efter gruppens ønsker og behov og tilbyder desuden følgende:2 times foredrag:
Vertikal pædagogik – en bud på fremtidens undervisning. Foredraget tager udgangspunkt i de kulturelle udfordringer vi står overfor og kommer med anvisninger til en vej fremad.4 timers workshop:
Vertikal pædagogik i praksis. Få en kort introduktion til det filosofiske grundlag for Vertikal Pædagogik og afprøv nogle enkle metoder i praksis på en konkret problemstilling.Heldagsworkshop:
Vertikal pædagogik – baggrund, praksis, redskaber. Få en introduktion til den filosofiske baggrund, afprøv nogle enkle metoder i praksis og lær mere om hvordan du selv kan udvikle dig som underviser. Brug metoden direkte på en relevant udfordring/problemstilling. Her introduceres også meditation som værktøj.

To-dages seminar:
Vertikal pædagogik – baggrund, praksis, redskaber og fordybelse. Første dag har samme indhold som heldagsworkshopppen. På anden-dagen udforskes metoden yderligere i praksis, og der arbejdes med konkret planlægning af undervisningsforløb.

Opfølgning:
Efter et et- eller todages seminar anbefaler vi 2 x 2 timers opfølgning på arbejdspladsen. F.eks. en og to måneder efter.

Kontakt os for spørgsmål og tilbud via Kontakt og booking.