Individuelle mentorforløb

Vi tilbyder individuelle mentorforløb til mennesker med ledelsesansvar. Med afsæt i filosofiske og eksistentielle samtaler hjælper vi dig til at blive bedre til at skabe dynamik, glæde og udviking i de sammenhænge du indgår i – professionelt såvel som privat.
Ønsket om individuelle mentorforløb kan også opstå i forbindelse med vores øvrige produkter, og der vil være  mulighed for, at den enkelte efterfølgende kan få rådgivning og støtte til videre udvikling og fordybelse. Det kan f.eks. være i forlængelse af forløb i kommunikation eller forandringsledelse, hvor der kan være ønske om mentoring i forhold til den længerevarende implementeringsproces. Eller i forbindelse med Meditation, hvor der kan aftales et antal individuelle sessioner. I forbindelse med Vertikal Pædagogik giver vi individuel rådgivning i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb, og/eller når en underviser ønsker at udvikle sig personligt som lærer.

Scenius har gode erfaringer som mentor og vejleder af individer gennem samtaler af eksistentiel karakter. Når der opstår en situation i et menneskes liv, hvor de udfordringer man står overfor, ikke er af den slags man kan planlægge sig ud af, og hvor man har svært ved at se kilden til problemerne, så er det ofte de første tegn på, at vi mangler en dybere mening i vores tilværelse. Vi står med andre ord overfor et eksistentielt problem. Ofte ses det i form af stresslignende symptomer, selvom der ikke umiddelbart er nogle åbenlyse årsager til, at vi skulle være stressede. Gennem meditation og filosofiske samtaler sættes vores liv i et større perspektiv, så vi begynder at få helt nye handlemuligheder.

Omfanget af et mentorforløb tilpasses efter behov. Som regel er 2-3 samtaler af 1-2 timers varighed tilstrækkeligt, men vi tilbyder også længerevarende sparrings- og mentorforløb hvis det efterspørges.