Meditation som metodeMeditation eller ’stilhedens kunst’ ser vi som et vigtigt redskab for menneskelig udvikling. Meditation er ikke løsningen på noget i sig selv, men praktiseret med de rette intentioner og omhu, giver meditation adgang til at leve et mere engageret, frit og meningsfuldt liv. Den meditationsmetode vi bruger har to overordnede formål:

Først og fremmest bliver vi mindet om, at vi ikke er en slave af vores tanker og følelser. Meditation bringer os i kontakt med en del af os selv, der netop ikke er tanker og følelser og med tiden giver det os en dyb selvtillid og samhørighed med livet. Vi oplever, at denne del er usårlig, utraumatiseret og ubegrænset. Den er ikke en ting som vi kan se, røre, smage eller lugte – og fordi vi er så vant til at gebærde os og relatere til ting og sager i den fysiske verden, er det svært at at opdage og derefter fastholde kontakten denne dybere del af os selv. I meditationen minder vi os om, at det er den vi dybest set er, og derfor er denne praksis så vigtig.

Det andet formål med meditationen, som vi ser det, er som workout til livet. Når vi i meditationen sætter os ned og lader alting være og ikke identificerer os med tanker og følelser, opbygger vi en kapacitet til at vælge hvilke tanker og følelser vi vil identificere os med, når vi ikke mediterer. Når vi f.eks. står i en presset situation, hvor vi oplever nervøsitet, usikkerhed eller angst kan meditationen hjælpe os til ikke at lade os styre af disse følelser, så vi i stedet kan handle frit, rationelt og med øjnene på en større kontekst.
Derfor er meditation et vigtigt redskab til at udvikle sig.

Læs mere om konkrete kurser og foredrag her