Hvis man ønsker at finde hoved og hale i den mangfoldige og komplekse verden vi lever i, har man brug for en filosofisk ramme til at fortolke og forstå sin oplevelse igennem. For mange år siden fik vi først og fremmest svarene gennem kirken og senere fra videnskaberne. Religiøsiteten eller det spirituelle domæne eksisterer stadig i dag, men ofte i strid modsætning til videnskaben. Behovet for en rationel tænkning, der kan omfatte begge domæner uden at se dem som modsætninger, er efter vores mening vigtigere end nogensinde. Samtidig stiller den hastigt voksende globalisering udfordringer til vores forståelse af, hvordan vi kan leve sammen. Religionerne gav os et mytisk og metafysisk verdensbillede samt en moralsk kontekst, videnskaben og oplysningstiden bidrog med et rationelt og materielt verdensbillede. Et evolutionært verdensbillede favner dem begge.

I dag er Ken Wilber med hans såkaldte ‘integrale filosofi’ nok den største bidragsyder og autoritet, når det kommer til udforskningen af det evolutionære verdensbillede og anskueliggørelsen af relaterede praktiske og teoretiske redskaber og metoder. Men det var dog ikke Ken Wilber, der var ophavsmand til det relativt nye felt af integral filosofi. Den ære skal snarere tillægges den indiske vismand Sri Aurobindo eller måske filosoffen Jean Gebser – nogle ville måske gå så langt tilbage som Hegel, selvom den tyske idealist aldrig brugte det ord. Men som sagt er Ken Wilber en af bannerførerne i den integrale verden i dag. Hans arbejde har været med til at transformere den integrale filosofi fra en sporadisk samling af ideer til en vigtig bevægelse med et solidt fundament, der er begyndt at få indflydelse på de højeste niveauer. Blandt andet nævnte Bill Clinton i en tale på Davos at ’den integrale tilgang er et kraftfuldt prisme, hvorigennem man kan forstå og relatere til vores globaliserede verden’.

Som få andre tilgange er integral filosofi en holistisk tilgang, som sætter os i stand til at arbejde med den kompleksitet og forbundethed, verden består af. Den har blandt andet kortlagt hvordan kulturer og individer, udvikler sig over tid, hvilket også giver en klarere forståelse for, hvor vi er på vej hen og hvordan det næste skridt ser ud. Nedenfor er en forsimplet udgave af en model, der ofte henvises til i integral filosofi, hvor man kan se hvordan vi som mennesker og kulturer udvikler os fra ego-centrisk bevidsthed, via etnocentrisk, nationcentrisk, verdenscentrisk og med kosmocentrisk bevidsthed som det næste skridt, vi står overfor at tage. Kosmocentrisk betyder blandt andet at vi ser os selv og verden omkring os som et produkt af 14 milliarder års evolutionær udvikling.

Eksempel på en model fra integral filosofi

Kontekstmodel fra integral filosofi

Integral filosofi har en lang række andre modeller og tilgange til en holistisk evolutionær verdensforståelse, som er meget gavnlige for at skabe udvikling og nytænkning blandt mennesker. I Scenius er vi meget inspirerede af det integrale tankesæt. Vi synes, det giver os det størst mulige perspektiv og den mest nyancerede forståelse, af de udfordringer vi møder i vores liv og arbejde og hjælper os til at skabe de optimale resultater.