Metoderne vi bruger i Scenius udspringer overordnet alle af et såkaldt ’evolutionært verdenssyn’. Dvs, at vi benytter metoder og filosofiske tilgange, der tager afsæt i det faktum, at vi mennesker er et produkt af en 13,7 milliarder års evolutionær udviklingsproces. Tiden som er gået siden Big Bang. Det er den største fælles kontekst, at forstå os selv i.

En evolutionær kontekst kan give os en forståelse for hvordan vi har udviklet os siden begyndelsen, hvor vi er i dag og hvad der kunne være vores næste skridt. Den kan hjælpe os til at finde en mening med den måde vi skal leve, handle og og interagere på her i starten af det 21. århundrede. Det evolutionære perspektiv kan også hjælpe os til at forbedre vores samarbejde og skabe mere nytænkning, innovation og kreativitet.

Når vi får øjnene op for hvordan de naturlige systemer og processer fungerer – fra fysisk til kulturel evolution – giver det os samtidig redskaber til at få vores specifikke arbejdsområde til at fungere ’naturligt’ eller optimalt. På vores kurser diskuterer vi ikke nødvendigvis de store eksistentielle spørgsmål, men vi gør brug af perspektiver og metodiske tilgange der tager afsæt i forståelsen af de store sammenhænge. Det gør vi ud fra den overbevisning, at der er brug for sådanne altfavnende fortolkningsrammer, for at vi kan udvikle de bedste løsninger og resultater.

Det evolutionære verdenssyn giver os en unik forståelse for menneskelig udvikling, hvor vi er nået til i dag, og de udfordringer vi står overfor som samfund og kultur. Vi tager afsæt i de nyeste opdagelser omkring evolutionen af vores kulturelle værdisystemer, og anvender den viden til at skabe optimale samarbejdsbetingelser for innovation og nytænkning.

Evolution siden Big Bang