Ideen bag Scenius

Et helt centralt omdrejningspunkt for udviklingen af vores kultur og bevidsthed, er at vi begynder at mødes og samarbejde på en sådan måde, at der skabes et nyt niveau af kreativitet, nytænkning og innovationskraft imellem os. For at vi kan få dette til at ske, mener vi, at det er essentielt, at udvikle vores evne til at mødes og samarbejde på den anden side af egoet, hvilket er vores altoverskyggende fokusområde og ideen bag Scenius.

Kollektiv IntelligensMed ’ego’ mener vi de bevidste og ofte ubevidste motiver, som gør at vi ser os selv om adskilt fra den helhed vi er en del af. F.eks. at folk unødigt dominerer møder eller direkte nægter at samarbejde. Men det kan også være mere subtilt – f.eks. at folk, når de bliver bedt om at samarbejde og skabe nye tiltag og forståelser, primært udtrykker det de allerede ved i forvejen, så der ikke kommer noget nævneværdigt nyt ud af anstrengelserne. Eller at man ikke tager fuldt og helt ansvar for det samarbejde og arbejdsområde man er en del af, at man påtager sig en offerrolle o.s.v. Det kan der være mange og forståelige årsager til – f.eks. angst for at fejle eller usikkerhed overfor at træde ud i noget nyt, hvor man ikke er på sikker grund. Og ofte ved vi ikke engang at vi gør det – vi køber vi ind i ubevidste vanemønstre som gør, at der ikke bliver frisat den form for visionær tænkning og innovationskraft der er behov og potentiale for. Visse egostrukturer er individuelle, men langt de fleste og vanskeligste at gennemskue, er de kollektive og kulturelt betingede strukturer i vores bevidsthed.

Til deres bog ’Egonomics’ interviewede David Marcum og Steven Smith 1000 mennesker fra mindre og større virksomheder om hvordan menneskers egoer påvirker diskussioner, beslutninger og kvaliteten af møder og hvor meget de mener dette ødelægger for virksomheden. Mere end halvdelen mente at de dårlige egoer var årsag til 6-15% ekstra omkostninger, mens over en femtedel mente at egoerne var skyld i ekstra udgifter på 16-20%.

Undersøgelser peger på, at problemer skabt af løbske egoer er den enkeltstående faktor, der giver virksomheder og organisationer flest ekstraomkostninger. Og mange visionære tænkere peger på at udvikling af evnen til at mødes og samarbejde på den anden side af egoet, ikke blot er nøglen til succesfulde virksomheder, organisationer og institutioner, men også til det næste skridt i vores kulturelle og menneskelige evolution.

Og netop vi danskere har i kraft af vores materielle velfærd, høje uddannelsesniveau, politiske frihed, trygge samfundsforhold, mangeårige traditioner for samarbejde på tværs af sektorer, høje grad af tillid til hinanden og en lang række andre positive forhold, nogle af de bedste betingelser for at få dette til at ske i større skala. Der er naturligvis også faktorer i vores samfund og kultur, der ikke befordrer denne form for samarbejde og visionær tænkning – bl.a. en udpræget grad af magelighed, selvtilfredshed, offerbevidsthed, selvoptagethed, mangel på samhørighed og fælles visioner m.m. – men vores erfaringer er, at vi kan undgå at lade disse faktorer begrænse os, ved brug af de rette metoder, tilgange, kvalificeret facilitering og en stærk intention.

Vi har har gjort os vores erfaringer gennem mangeårige eksperimenter med at samarbejde på den anden side af egoet. De første mange år arbejde vi internt med dette i grupper, hvor vi eksperimenterede med nye kommunikations- og samarbejdsformer, der kunne hjælpe os til at holde fokus på den bedste del af os selv. Det er svært, men med tiden lykkedes det os at få adgang til et kreativt fællesskab og nærvær, hvor helt uventede ideer opstod og potentialet for hvad vi kunne udrette sammen føltes nærmest ubegrænset. Efterhånden begyndte vi i det små at dele disse metoder og tilgange med andre grupper. Det kom der ofte helt ekstraordinære og inspirerende resultater ud af, og det har siden overbevist os om, at denne form for menneskelig interaktion, er et centralt element i det næste skridt, vi står overfor at skulle tage som individer, samfund og kultur. Formålet med Scenius er, på meget konkret og resultatorienteret vis, at bidrage til at få dette til at ske.