Scenius har fokus på potentialet mellem mennesker

Scenius betegner en kulturel scenes intelligens og intuition. Det genialeopstår ikke kun i ekstraordinære individer, men genialitet opstår ud af scener, hvor mennesker mødes under de rette omstændigheder.

I Scenius arbejder vi med at skabe samarbejde og kommunikation der fører  til en ny form for udvikling, engagement, nytænkning, kreativitet og innovation – i virksomheder, organisationer, institutioner og andre sammenhænge.

Centralt i at få dette til at ske er, at vi udvikler vores evne til at mødes og samarbejde på den anden side af egoet, hvilket er vores altoverskyggende fokusområde i Scenius. Det er her et helt nyt niveau af kreativitet, visionær tænkning og innovationskraft kan blive sat i spil.

På et mere overordnet område er vi interesseret i hvordan vi kan udvikle vores værdier og bevidsthed, så vi kan begynde at skabe en ny kultur i Danmark. Vi mener, at vi i kraft af vores materielle velfærd, høje uddannelsesniveau, politiske frihed, trygge samfundsforhold og andre fordelagtige omstændigheder, er et af de lande, der har de bedste betingelser for at blive et eksempel på det næste skridt.

Vi kan blive et forbillede, der kan vise resten af verden, hvad der er muligt mellem mennesker. For at bidrage til at dette sker, har vi i Scenius udvalgt en række områder, som vi fokuserer på og har ekspertise indenfor:

Scenius udbyder en række produkter, der har det til fælles, at de alle handler om hvordan vi kommunikerer og samarbejder på den anden side af egoet. Produkterne er Scenius Kommunikation, Facilitering, Kulturudvikling, Meditation og Vertikal pædagogik. De enkelte produkter udbydes som foredrag, workshops, seminarer og individuelle mentorforløb.

Scenius er skabt af Jon Bertelsen, som har mange års erfaring med menneskelig udvikling og det at skabe scenius blandt mennesker.